csillagos égbolt

Gyűrűk Medálok Fülbevalók Láncok Ezüst  tárgyak Ezüst  kanalak Arany  ékszerek

Ajándékok  keresztelőre

Mit jelent az, hogy ÉG-SZER-ÉSZ ?


Facebook oldalam:

vadászajándék bolt gombja szarvasokkal

Facebook oldalam

meska kézművesbolt logó gomb egszeresz.meska.hu

Alkotásim az Etsy-n


Facebook oldalam:

vadászajándék bolt gombja szarvasokkal

Facebook oldalamAz élet virága medál

Kedves olvasó! Ismét egy rövid szellemi utazásra szeretném hívni. Az alább olvasható gondolataimhoz, mindenki közelítsen úgy, mint egy meséhez, és csak annyit fogadjon el belőle tényszerűen, amennyi illeszkedik a saját világképébe.

A napokban, Kőhalmi Zoltán, Karinthy-gyűrűs humoristánk műsorát hallgattam a műhelyemben. Fellépésének egyik vicces eleme a Pioneer-tábla volt. Biztosan önök is hallottak arról az arannyal bevont alumínium lemezről, amelyet két űrszonda fedélzetén is elhelyeztek a NASA kutatói, mielőtt elindították volna bolygónkról évekkel ezelőtt a világűr mélységei felé. A táblák célja az volt, ha valaha az űrszondák földönkívüli, értelmes civilizációkkal kerülnének kapcsolatba, akkor a lemezen elhelyezett adatokból és szimbólumokból, mint egy üzenet, információkat olvashatnak ki az idegen lények rólunk, földlakókról.

Humoristánk azt az oldalát karikírozta ki ennek a tudományos hírnek, hogy miért is ezeket a jeleket, ábrákat, szimbólumokat helyezték el a lemezen, és történetének csattanója az volt, ha ma ledobnák ezt a táblát, mondjuk "Kiskunlacházán", akkor az azt megtaláló, ma élő földi embernek se lenne fogalma róla, hogy mit akarnak jelenteni a rajta lévő képek, nem hogy egy földönkívüli idegen lénynek, civilizációnak.

Nagyot nevettem Kőhalmi Zoltán műsorán. Nagyszerű humorral világított rá arra, hogy mennyire relatív minden a világon, és igazából semmi sem az, aminek látszik.

A mai napig be kell látnia a tudománynak, hogy a világ legjobb adathordozója a kőtábla, az arany és ezüst lemez, bizonyos, ritkább esetekben a fa. Hol lesznek majd száz, százötven év múlva a most kiírt cd-k, wincseszterek vagy mágnesszalagok adatai? Ha nem rögzítjük őket újra és újra folyamatosan, akkor sehol.

A múltból korunkba érkező „időkapszulák”, anyagtáblák feliratai, ősi kőtemplomok vésetei, barlangok rajzai vagy a föld mélyéből előkerülő arany és ezüst kincsek mind-mind olyan információkat hordoznak, mint a világűrbe kiküldött Pioneer-tábla. Csak ott a tér adja a távlatot, a Földön pedig a több ezer évet áthidaló végtelen idő.

Hiába vagyunk emberek, hiába vagyunk ugyan azon a bolygón ezer és ezer éve, a letűnt civilizációk és kultúrák üzenetei ilyen mélységes időtávlatokból sok esetben olyan értelmetlenül állnak előttünk, mint a Pioneer-tábla egy idegen bolygón.

A legutóbbi bejegyzésem egy különös jel, jelkép volt. Elhal a levél. Ősz van. Ezer éveket áthidaló szimbólum, a hal szimbóluma.

A hal szimbóluma egy rendkívül mély, minden kultúrában és civilizációban felelhető ősi motívum. Keresztény kultúrkörünk alapján sok mindent párosítunk hozzá, sok mindent tudunk róla, de ismételten fontos kihangsúlyozni, a Föld minden táján és idejében kitüntetett szerepe volt ennek a jelnek. Minden vallás és világnézet kiemelt figyelemmel fordult felé.

A Kagylókűrt LVII. számában, Rácz Géza nagyszerű tanulmányt írt a halak és a vízöntő korszakok jelképrendszeréről. Álljon itt egy rövid, kiragadott elemzés a hal jelkép szimbolikájáról:

"A Halak asztrológiai jelére még ki kell térnünk. Legegyszerűbb értelmezése szerint a két egymásnak feszülő vonal két fickándozó vagy ívó halat jelöl, utalva a termékenységszimbolikára. Mélyebb értelmezése szerint az egyik ív az ember véges, korlátozott tudatát jelenti, míg a másik a kozmikus, isteni teljesség-tudatot szimbolizálja. A köríveket középütt összekötő egyenes pedig az élet anyagi és szellemi szféráinak összekötését jelzi. ( 1. ábra )

"Ha a lendületes vonalakon túl a Halak jegy pontos szerkezetére vagyunk kíváncsiak, körzőt kell ragadnunk. Ezzel a szimbolikus grafikus jelek területéről átlépünk a tudományos szimbolika térfelére, ahol a pontosan megszerkeszthető, geometriailag alátámasztható, kalkulálható tények szintén roppant kódolt jelentéshalmazt hordoznak. A két egymást metsző, azonos sugarú kör önálló felületei, valamint egymásból kimetszett felülete az egész mindenséget magában foglalja."

... és itt jön még egy idézet Robert Lawrov híres tudóstól: "Végy egy egységnyi sugarú kört, majd ennek a körnek a kerületén egy tetszőleges pontot középpontnak véve rajzolj egy másik, ugyanakkora sugarú kört. A két kör középpontjait egy vízszintes vonalon helyezd el, s amit a két kör kimetsz egymásból, az a titokzatos halhólyag ( vesica piscis) ... "

Ezek után egy rendkívül filozofikus és nagyszerű eszmefuttatás következik, aminek az a lényege, hogy a bal oldali kör a férfi és a szoláris szimbólumok tárháza. A jobb oldali a lunáris, női természetű dolgok világa.

"Az egymást metsző körök - kiváló szimbólumai a sejtnek, vagy bármely egységnek, az osztódás, a duálissá válás folyamatában - közös mezeje hal alakzatot mutat, ami szimbolikusan Krisztusra mint halra utal. Ez a mező összekapcsolja az eget és a földet, a teremtőt és a teremtést."

A vesica piscis egy olyan archaikus motívum, ami magában foglalja az anya ölének lencse motívumát, a férfi nemzőerejének formáját, a búzaszemet, mint életet, a fogyó és növekvő Hold sarlóját az élet virágának bimbóját.

Szeretnék megosztani az olvasóval egy vázlatomat, ami megelőzte annak az ékszernek a születését, ami az én világképemben a hal szimbóluma és a fentiekben leírt jelképrendszerek összesített formája.


Hal vagyok Isten tengerében,
az életet tőle nyerem.
Mit nekem lég vagy száraz föld,
a Víz az én életem.

Hogyan is lehetne szebben és egyszerűbben elmondani rajzos, képi formában az élet létrejöttét? Ezen a ligatúrán minden egyben van. Virágnyelven! A nő a szirom, a kehely a befogadó. A férfi a "behatoló", illeszkedő elem. Ami ha kitölti a női létet, megszületik az élet. A női és férfi szerelméből egy új világ, egy új virág, egy új élet születik.

"- A virág, és különösképp annak kelyhe, nem csupán a mindenkiben - nőben és férfiban egyaránt - benne rejlő nő jelképe, hanem a fejlődés, tisztulás magas fokának jele is. A lelki fejlődés gyökere a lélek eredendő fény-természete, lépcsői a mulandóság fölött győzedelmes öröklét, a tudatlanság fölött győzedelmes tudatosság és a nyomorúság fölött győzedelmes boldogság. A virág még nem a legfelső fok, nem maga a boldogság, mert az a lelki növény termése volna. A virág a gyökér magasabb oktávja és a törzs felsőfoka, s a gyümölcs szükségszerű előfeltétele. A virág szirmainak külseje a külvilág felé fordul, ezért felszíni, külszíni. Belső felülete azonban a kinccsel érintkezik. A kehely a kincs valódi védelmezője, s a külső szirmok védő ereje is a kehely létéből fakad. Éppen ezért a kehely a szirmok esszenciája. De mi a kehely esszenciája? ...... Ezért a virág esetében az essentia quinta az illat, ami vertikálisan szabadul ki a mindenség törvényeink hatóköre alól. A szél képes magával ragadni a virág illatát, így az érezhető, nem tűnik titkosnak. Mégis rejtett, kódolt az üzenete, s hírét viszi az élet misztériumának. - A virág a befogadás - ismét női jelleg!- képességének jelzése is. De nem a virág pártája , szirmai vagy ékes színe, külső jellege a lényeg, hanem a virág kelyhe. A méhecske is a virág kelyhébe bújik, nem a szirmok külső felületét keresi fel. A kehely a látható virág láthatatlan benső felülete. ..... Az ember ... szíve is kehely, ami az érzést őrzi. ... Mi hát a szív esszenciája?" ( Rácz Géza - Élettengely )

Az ékszer tervezésénél, a függeléknél, a valódi akvamarin kő a lelket jelképezi, ami az éltető víz szimbóluma. Kék, mint Isten tengere, amiben mi lelkek vagyunk a halak. Ha a női és a férfi princípium egymásba olvad és lelkesül, akkor új élet születik a világba.

Köszönöm, hogy elolvasták!

Fehér Péter

Az élet virága medált minden esetben egyedileg készítem el, tehát nem sablon alapján készül az ékszer, hanem teljesen kézi munkával az elejétől a végéig, tehát a megrenelés során egyedi kéréseket is figyelembe tudok venni. Például mekkora legyen a mérete, legyen benne kő vagy sem, stb.

Több változatot is készítettem már. A fenti képen láthatók a variációk.

A legnagyobb 5 cm hosszú.
A közepes 4 cm-es.
A legkisebb akvamarin köves 3,5 cm-es.

A legnagyobb 19800 ft-ba kerül (jelenleg nem rendelhető).
A közepes 18800 ft-ba kerül (jelenleg nem rendelhető).
A kicsi valódi akvamarin kővel díszített medál 15800 forintba kerül.

A kaucsuk nyakpántot ára 2500 forint.
A kicsihez illő 45 cm-es ezüst nyaklánc 4900 forintba kerül.
A közepeshez és a nagyhoz a 45 cm-es lánc 6600 forintba kerül.

A díszcsomagolás 1200 forint.

A postaköltség 24 órás GLS futárszolgálattal 1900 forintba kerül.

Az ékszert a feher.peter.egszeresz@gmail.com címemen lehet megrendelni.